top of page

Velkommen til nettkonferanse for deg som jobber i tilrettelagt arbeid eller trenger en tilrettelagt jobb.

Thomas Auke som er prosjektleder for Jobbglede konferansen.  Mann som smiler.
15. februar 2024
Hadde vi årets konferanse. Vi kommer snart ut med informasjon om neste års konferanse.

Thomas Auke, Prosjektleder - Bragd Utvikling AS

Tema for konferansen

Kompetanse

Å ha muligheten til å utvikle seg er viktig for alle. Det finnes mange måter å utvikle seg på. Å lære noe nytt for eksempel. Vi ønsker å se eksempler på hvordan en kan bygge kompetanse. 

 

Allsidighet

Det er 11 000 ansatte i tilrettelagt arbeid - Og 11 000 ulike personligheter. Det krever evnen til å være allsidig, og å kunne tilrettelegge for utvikling hos den enkelte. Hvordan kan dette bli løst?

 

Medvirkning

Som arbeidstaker er det viktig å kunne påvirke sin egen arbeidshverdag. Å medvirke skaper motivasjon, mestring og tilhørighet. Å påvirke egen arbeidshverdag kan være å delta i planlegging, delta i ansettelsesprosesser, og forhandle om goder på jobben. 

 

Nyskapning

Samfunnet er i utvikling og en ny generasjon er på vei inn i tilrettelagt arbeid. For å møte morgendagens behov, ønsker og krav trengs nyskapning på mange områder.

Et lite tilbakeblikk på Jobbgledekonferansen 2023
Gikk du glipp av den? Sørg for at du ikke går glipp av konferansen 2024, meld deg på.  Konferansen blir tatt opp og alle som har meldt seg på kan se den 3 uker i ettertid.

Jobbgledekonferansen 2023 

“Spennende å få se ulike måter å jobbe på, se hvordan andre bedrifter jobber og hva som er arbeidsoppgavene i de ulike bedriftene. Innslagene var interessante og morsomme. Passe lange pauser."

Jobbgledekonferansen 2023 

"..At det endelig blir satt fokus på dette temaet. Vi fra Setpro Arbeid og Inkludering har hatt hovedfokus på dette området lenge og kjempet for en slik konferanse. FLOTT at det endelig blir gjort noe."

Jobbgledekonferansen 2023 

“Dette var moro! Flott kombinasjon av faktainformasjon, solskinnshistorier, og humorinnslag var en fin miks av innhold.”

Kontakt oss

Jobbgledekonferansen

TELEFON: 47 70 77 79

POST: Rambekkvegen 5, 2816 Gjøvik

E-POST: thomas@aikurs.no

  • Jobbglede
  • Youtube
bottom of page