top of page

Priser og påmelding

Prisene til konferansen er laget for at bedrifter skal kunne melde på alle sine ansatte som jobber i tilrettelagt arbeid. Alle pengene som vi får inn til konferansen går til å avholde og videreutvikle konferansen. Vi har en prisstruktur som gir små bedrifter en gunstig pris slik at alle kan få mulighet til å delta på dette flotte arrangementet. 

Arbeid- og inkluderingsbedrift (Vekstbedrifter)
Hvor mange tiltaksdeltakere har dere?

(Alle som er i VTA, VTA-O, AFT, oppfølging & avklaring, og lærekandidater).

1-20 (Påmeldingsavgift kr. 3000)

21-50 (Påmeldingsavgift kr. 4000)

51-100 (Påmeldingsavgift kr. 8000) 

Over 101 (Påmeldingsavgift kr. 10 000)

Dagsenter (Påmeldingsavgift 1000,-)

Bofelleskap (Påmeldingsavgift 1000,-) 

Skole (Påmeldingsavgift 1000,-) 

Andre bedrifter (Påmeldingsavgift 5000,-) 

NAV Ansatte (ingen påmeldingsavgift)

Påmeldingsfrist:

10. Februar 2024

bottom of page